Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhị Kiều (soạn giả)”

Lục Vân Tiên bản do Apple Films phát hành, Minh Phụng làm đạo diễn của soạn giả Nhị Kiều, Thế Châu
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Lục Vân Tiên bản do Apple Films phát hành, Minh Phụng làm đạo diễn của soạn giả Nhị Kiều, Thế Châu)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
# ''Lỗi tình cố nhân'' (với Anh Tuyến)
# ''Lòng người bạc đen''
# ''Lục Vân Tiên'' (với Thế Châu)
# ''Mạnh Lệ Quân'' (với Nguyễn Đạt)
# ''Mùa sen trắng nở'' (với Nguyễn Đạt)