Khác biệt giữa các bản “Move (album)”

 
==Giải thưởng==
"Em sẽ là giấc mơ" được bình chọn là bài hát được yêu thích nhất của tháng 5 năm 2008 và của cả năm trong chương trình [[Bài hát Việt]].<ref>{{chú thích web|url=http://phuocsang.com/vn/Detail/?tID=34&cID=227|title="Em sẽ là giấc mơ" của Lưu Thiên Hương giành giải Bài hát Việt tháng 5|author=Tuyết Minh|work=Phước Sang Corp|date=ngày 24 tháng 6 năm 2008|accessdate=ngày 1 tháng 6 năm 2010}}{{Liên kết hỏng|date=2021-05-13 |bot=InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{chú thích báo|url=http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/171798/em-s7869;-la-gi7845;c-m417;-c7911;a-l432;u-thien-h432;417;ng-gianh-gi7843;i-bai-hat-vi7879;t-thang-5|tiêu đề=“Em sẽ là giấc mơ” của Lưu Thiên Hương giành giải Bài hát Việt tháng 5|work=Báo Hà Nội Mới|ngày=23 tháng 6 năm 2008|tác giả=Tuyết Minh|ngày lưu trữ=31 tháng 7 năm 2021|url lưu trữ=https://archive.ph/poJDY}}</ref>
 
==Danh sách thực hiện==