Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Nepenthes”

Đóng bảng mẫu để nội dung các bài viết được nhúng vào sẽ gọn gàng hơn
(Đóng bảng mẫu để nội dung các bài viết được nhúng vào sẽ gọn gàng hơn)
 
| name = Nepenthes
| title = ''[[Chi Nắp ấm]]'' {{Nhỏ |([[danh sách các loài trong chi Nepenthes|danh sách]])}}
| state = {{{state|autocollapsecollapsed}}}
| style = width: 40em;
| titlestyle = background-color: limegreen;