Khác biệt giữa các bản “Quần xã sinh vật”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Khu sinh học sang Quần xã sinh học
(Trương Minh Khải đã đổi Quần xã sinh vật thành Khu sinh học: Đổi tên đúng theo nội dung bài)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Khu sinh học sang Quần xã sinh học)
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[KhuQuần xã sinh học]]
 
{{R from move}}