Khác biệt giữa các bản “Hoàng Thế Thiện”

 
Tỉnh Đắk Nông đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một tuyến đường có chiều dài 1.340m, chiều rộng 16m (tuyến đường nhựa dẫn vào Nghĩa trang thành phố nằm trên địa bàn xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, có điểm đầu giao với Quốc lộ 28, điểm cuối giao với cổng Nghĩa trang thành phố) theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 11-12-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Nông khóa III, Kỳ họp thứ 11 về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020<ref>{{chú thích web | url = http://vbpl.vn/daknong/pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=145616&dvid=243# | tiêu đề = Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Nông}}</ref>.
 
Tỉnh Bạc Liêu đã đặt tên Hoàng Thế Thiện cho một tuyến đường có chiều dài 756,25m, chiều rộng 9m, lộ giới 13m, có điểm đầu gần vòng xoay ngã năm, điểm cuối đến ranh dự án, thuộc địa bàn Khu dân cư Tràng An, phường 7, thành phố Bạc Liêu, theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 13-08-2021 về việc đặt tên 67 tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 13-08-2021 và có hiệu lực từ ngày 23-08-2021.<ref>{{chú thích web | url = https://hdnd.baclieu.gov.vn/documents/57127/2111966/10.2021.NQ-H%C4%90ND.pdf/22cd51cc-a80d-b160-0c98-2bf947bc43da | tiêu đề = Nghị quyết HĐND tỉnh Bạc Liêu}}</ref>.
 
== Nhận định, đánh giá về Hoàng Thế Thiện ==