Khác biệt giữa các bản “Luật Hướng đạo”

 
|-
| style="vertical-align: top;"| 4.
|'''HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ BẠN VỚI MỌI NGƯỜI, VÀ LÀ ANH EM VỚI MỌI HƯỚNG ĐAO SINH KHÁC, KHÔNG PHÂN BIỆT TẦNGGIAI LỚPCẤP XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHÁCĐÓ THUỘC VỀ.''' Nếu một hướng đạo sinh gặp một hướng đạo sinh khác, thậm chí một người lạ với mình, bạn ấy phải nói chuyện với người đó, và giúp đở người đó theo cách mà mình có thể làm, hoăc là thực hiện nhiệm vụ mà người đó đang làm lúc đó hay cho người đó thức ăn, hay, như có thể, bất cứ gì người đó đang cần đến. Một hướng đạo sinh không nên là một Kẻ ta đây. Kẻ ta đây là một người xem thường người khác vì người khác nghèo hơn mình, hay người đó là người nghèo nhưng lại ranh tỵ với người khác vì người khác giàu.
|-
| style="vertical-align: top;"| 5.