Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đặng Bích Hà”

Hồi sửa về bản sửa đổi 64785593 của Mạnh An (talk): Không nguồn
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Hồi sửa về bản sửa đổi 64785593 của Mạnh An (talk): Không nguồn)
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
* Võ Điện Biên (1954-), con trai
* Võ Hồng Nam (1956-), con trai
Võ Hồng Anh (1939 - 2009) con gái nuôi
Trước khi kết hôn với Võ Nguyên Giáp bà đã đính hôn với Tôn Gia Ngân, con trai của [[Tôn Quang Phiệt]].<ref>Hồi ký Phạm Duy, Tập II, Chương 26.</ref>
 
46.695

lần sửa đổi