Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
Thẻ: Câu hỏi cho mô-đun hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (00:47, ngày 7 tháng 9 năm 2021) ==
 
Cho tôi hỏi cách xem dung lượng của một bài viết hiện tại được không ạ? --[[Thành viên:TARGET6tidiem|{{Màu chữ|red|'''T'''}}{{Màu chữ|orange|'''A'''}}{{Màu chữ|yellow|'''R'''}}{{Màu chữ|green|'''G'''}}{{Màu chữ|blue|'''E'''}}{{Màu chữ|violet|'''T'''}}{{Màu chữ|purple|'''6'''}}{{Màu chữ|pink|'''t'''}}{{Màu chữ|white|'''i'''}}{{Màu chữ|aquamarine|'''d'''}}{{Màu chữ|lime|'''i'''}}{{Màu chữ|aqua|'''e'''}}{{Màu chữ|cyan|'''m'''}}]] {{Màu chữ|cyan|(}}[[Thảo luận thành viên:TARGET6tidiem|{{Màu chữ|red|T}}{{Màu chữ|orange|h}}{{Màu chữ|yellow|ả}}{{Màu chữ|green|o}} {{Màu chữ|blue|l}}{{Màu chữ|violet|u}}{{Màu chữ|purple|ậ}}{{Màu chữ|pink|n}}]]{{Màu chữ|cyan|)}} 00:47, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)