Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
=== Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa VI ===
[[Tập tin: Dong-chi-nguyen-van-linh.gif|nhỏ|305x305px|Nguyễn Văn Linh được bầu giữ chức Tổng bí thư vào ngày 18 tháng 12]]
 
Vào ngày 18 tháng 12, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa VI,{{Sfn|Stern|1987|p=360}} gồm 8 thành viên nhiều hơn Ban Chấp hành Trung ương khoá V, trong khi số thành viên dự khuyết tăng thêm 13. Như vậy, tổng số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là 173.{{Sfn|Stern|1987|p=360}} Sau khi kỳ họp bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa VI đã triệu tập Hội nghị lần thứ nhất để bầu thành phần Bộ Chính trị khóa VI, Ban Bí thư khóa VI [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra]] và các các cơ quan đảng cấp trung ương.{{Sfn|Stern|1987|p=360}}