Thể loại:Sông của Việt NamSửa đổi

Bạn không cần phải thêm thể loại này cho từng con sông, do từng bài viết này đã được thêm thể loại sông tại các tỉnh tương ứng, và đều là thể loại con của thể loại lớn này. Hari caaru (thảo luận) 16:21, ngày 20 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Ngữ chi BahnarSửa đổi

Không rõ lý do gì mà bạn đã chạy Cat-a-lot Ngữ chi Bahnar → Ngữ chi Bahnaric? Xem thêm thảo luận tại Thảo luận:Ngữ chi Bahnar. P.T.Đ (thảo luận) 04:27, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)

@P.T.Đ: Xin lỗi bạn nếu gây ra vấn đề gì. Mình mới dùng nên muốn thử cách sử dụng của Cat-a-lot nên đã vào Thể loại:Thể loại đổi hướng không trống và chọn 1 category bất kỳ. Không biết là đang có cuộc tranh luận trước đó.--Ltn12345 (thảo luận) 08:03, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Bình thường những thể loại này nên để trống để tránh trùng lặp, kiểu có thể do ai đó ghi nhầm nên sẽ vào trang soft redirect.--Ltn12345 (thảo luận) 08:07, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)
Không có gì đặc biệt. Chỉ là bạn cần để tên thể loại đúng theo tên bài chính thể loại đó. P.T.Đ (thảo luận) 17:09, ngày 22 tháng 5 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Hoàng Tử Duyệt mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 1 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thảm sát khu phố người Hoa ở Boston mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 2 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 30 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

- Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 06:32, ngày 26 tháng 5 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 06:22, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Một ngôi sao dành cho bạn!Sửa đổi

  Ngôi sao Đóng góp nhỏ
Tặng bạn ngôi sao đầu tiên cho những đóng góp hữu ích trên Wikipedia tiếng Việt. P.T.Đ (thảo luận) 12:30, ngày 31 tháng 5 năm 2021 (UTC)

Chào hỏi!Sửa đổi

Bài Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396), mình đọc qua thấy bố cục tốt quá. Viết được vậy chắc bạn cũng tham gia Wikipedia được một thời gian chứ nhỉ, thế mà mình không thấy, cũng không nghe thành viên cũ nhắc. Thành viên mới thì quả thật là xuất sắc. Mình làm quen nhé, mình không rành sử Việt lắm, nhưng cũng yêu thích lịch sử. Phóng lợn thập bộ lục sát. (thảo luận) 12:06, ngày 1 tháng 6 năm 2021 (UTC)

@Lính thủy đánh bạc: Cảm ơn bạn. Mình cũng mới tham gia vài tháng thôi. Trước đây mình chủ yếu viết bên tiếng Anh, về dịch COVID-19 ở Việt Nam (COVID-19 pandemic in Vietnam, COVID-19 vaccination in Vietnam, Nanocovax,..) với cả mấy bài liên quan tới Việt Nam như Hanoi. Về lịch sử thì mình cũng có viết en:Âu Lạc nhưng mà lâu rồi chưa động vào với bài còn nhiều vấn đề lắm.--Ltn12345 (thảo luận) 05:57, ngày 2 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:39, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Bạo động tại Ürümqi, tháng 7 năm 2009 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn, bài thứ 2 trong tuần. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 13:17, ngày 6 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cái chết và tang lễ của Leonid Brezhnev mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 6 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 18 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 08:48, ngày 14 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trục xuất người Triều Tiên ở Liên Xô mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 7 trong năm được lên mục Bạn có biết. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:23, ngày 16 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thoả thuận Daruvar mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 8 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 18 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:07, ngày 21 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chia rẽ Tito-Stalin mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 9 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 46 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 03:45, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Biểu tình Nội Mông 2020 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 10 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 70 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn, bài viết thứ 10 ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:55, ngày 28 tháng 6 năm 2021 (UTC)

Thư mờiSửa đổi

Thư ngỏ của dự án Trung Hoa:
  Dự án Trung Hoa trên Wikipedia tiếng Việt rất vui khi được gặp bạn! Chúng tôi đã xây dựng một dự án nơi mà những người quan tâm đến lịch sử, văn hóa cũng như các vấn đề khác liên quan tới Trung Quốc có thể dùng sự hiểu biết của mình để xây dựng các bài viết có chất lượng liên quan đến hai quốc gia này. Nếu bạn có dự định viết một bài liên quan tới chủ đề Trung Quốc bạn hãy vào trang dự án để xem tất cả các hướng dẫn cần thiết hay hỏi các thành viên của dự án để hỗ trợ cho việc viết bài (nếu cần). Dự án rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ phía bạn tại trang thảo luận của dự án. Nếu bạn có hứng thú với việc tham gia dự án xin cứ tự nhiên ghi tên mình vào danh sách vì dự án sẽ trở nên đông vui hơn khi có bạn cùng tham gia!

Nếu bạn chưa tham gia dự án nào ở Wikipedia tiếng Việt thì hãy thử chọn đây là dự án đầu tiên xem. Như cái tên của nó, chủ đề bài viết sẽ rất rộng, bạn có thể đóng góp tùy thích. Đại hùng miêu (thảo luận) 18:37, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Cảm ơn bạn. Mình đã tham gia rồi. – Ltn12345 (thảo luận) 05:09, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)

Một tô cơm lươn cho bạn!Sửa đổi

  Một tô cơm lươn cho bạn!
Tặng bạn một tô cơm lươn. Chúc bạn ngon miệng. Mình mong là bạn đã không buồn quá khi bài Chiến tranh Việt-Chiêm bị thất cử. Dạo này cao nhân ở mảng lịch sử ít người. Kinh nghiệm cá nhân của mình là bạn nên đi làm quen các bạn đó trước cái đã hoặc tham gia đóng góp ý kiến, giúp sửa bài ở khu vực BVCL/BVT/DSCL để mọi người dần quen với bạn. Sau này, khi bạn đem bài ra ứng cử sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ hơn.  Băng Tỏa  10:06, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Cảm ơn bạn! – Ltn12345 (thảo luận) 11:05, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Bạn Ltn12345 không cần buồn, tầm 1 tháng nữa tái cử bài này cũng không muộn. Nếu không thì khi nào thừa suất đề cử thì tớ đem ứng cử luôn cho!  Jimmy Blues  12:06, ngày 7 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Thảm sát Voćin mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 11 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 19 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:05, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Một bàn tiệc BBQ Hàn Quốc cho bạn!Sửa đổi

  Một bàn tiệc BBQ Hàn Quốc cho bạn!
Khi nào bạn định ứng cử bài Âu Lạc bên en vậy? Chúc bạn nhiều may mắn nha. Thằng Laska "sủa bậy" gì gì bạn cứ mặc kệ hết đi nha, đừng nghe nó.  Băng Tỏa  18:42, ngày 9 tháng 8 năm 2021 (UTC)
Chắc phải một thời gian nữa. Bây giờ mình cảm thấy vẫn còn 1 số thứ cần cải thiện. – Ltn12345 (thảo luận) 00:17, ngày 10 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cuộc vây hãm Dubrovnik mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 12 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 99 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:07, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia ý kiếnSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài “The Room” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

Tiện thể, thân mời bạn tham gia biểu quyết ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:10, ngày 13 tháng 8 năm 2021 (UTC)

HiSửa đổi

Êi, nhờ bạn việc nhỏ, sửa ở bài này Việt Nam được không? 42.113.204.214 (thảo luận) 03:32, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia ý kiến nốtSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Bánh mì Việt Nam” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

- Martin L. KingI have a dream 06:39, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Huy hiệu Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 13 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 20 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 02:24, ngày 16 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Biểu tình của sinh viên Nhật Bản 1968–1969 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 14 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 55 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:31, ngày 25 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia xây dựng bộ tiêu chí về Độ nổi bật (bệnh viện tại Việt Nam)Sửa đổi

Chào bạn. Hiện nay cộng đồng đang thảo luận về việc xây dựng bộ tiêu chí độ nổi bật cho chủ thể bệnh viện tại Việt Nam (tại đây). Mong bạn dành chút thời gian cho ý kiến. Sự tham gia góp ý của bạn sẽ góp phần giúp dự án phát triển hơn. Thân ái. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:34, ngày 26 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sự kiện hồ Plitvice mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 15 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 30 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Mình làm tròn lên 30 nhé, chúc mừng bạn ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:02, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyết, thảo luận về Huyện cấp thịSửa đổi

Chào bạn, hiện tại ở Wikipedia đang có thảo luận về cách dịch đơn vị hành chính "Huyện cấp thị" của Trung Quốc sang tiếng Việt.

Chúng tôi rất mong muốn bạn tham gia và cho ý kiến của mình ở thảo luận/biểu quyết này. Ý kiến của bạn rất quan trọng trong việc xác định đúng tính chất cấp bậc, địa vị của đơn vị hành chính đó, làm cơ sở cho việc xây dựng các bài viết liên quan trong Dự án hành chính Trung Quốc. Xin lỗi nếu đã làm phiền bạn. Rượu Thịt Chó (thảo luận) 14:29, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cộng hòa kongsi mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể.

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 16 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 11 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ – Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:09, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Gắn biển dự ánSửa đổi

Vị đại hiệp nhớ là dịch xong bài Trung Quốc nào gắn biển dự án phần thảo luận rồi thêm luôn vào list nhé, cho nó hoành tá tràng. Dự án Trung Hoa ấy. Tôi thì bận combat với Hùng Bá, nhiều khi không để ý được. --Bắc Ẩm Cuồng Đao (thảo luận) 01:37, ngày 2 tháng 9 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cuộc vây hãm Kijevo năm 1991 mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 17 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 30 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Chế độ Cảng chủ mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 18 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 34 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Quên tí, chúc mừng bạn ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:02, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Sự kiện Tế Nam mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 19 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 31 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:14, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài + Thời gianSửa đổi

Xin chào bạn Ltn12345, tôi là Nacdanh, hy vọng không làm phiền đến bạn. Hiện tại, Wikipedia tiếng việt đang có biểu quyết về tên bài, đây là vấn đề quan trọng với cộng đồng. Lá phiếu của bạn vô cùng quý giá, quyết định đến nhiều quy định tiêu chuẩn hóa của Wikipedia tiếng Việt sau này. Trân trọng mời bạn góp ý và cho phiếu tại Wikipedia:Biểu quyết/Tên bài + Thời gian. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ. – Nacdanh (thảo luận) 06:54, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Cộng hòa Zheltuga mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…
  • ...trước khi nhà Thanh kịp nhận ra, những người khai thác vàng bất hợp pháp đã thành lập một nước cộng hòa độc lập trên sông Amur với luật pháp, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật riêng?"

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 20 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 15 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 20 trong năm được lên mục BCB! – Nguyenmy2302 (thảo luận) 00:29, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Mời bạn cùng đánh giá góp ýSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài “Cộng hòa Serbia Krajina” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

Thấy bạn có quan tâm khởi tạo và đóng góp cho chủ đề cũng như chính bài viết này, nên thân mời bạn tham gia đánh giá và góp ý để nâng cao chất lượng bài viết. Cảm ơn bạn! Lcsnes (thảo luận) 01:52, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)

@Lcsnes: Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời bạn được. Trước hết mình phải nói là dù rất quan tâm tới chủ đề này, rào cản ngôn ngữ là vấn đề lớn (mình không rành tiếng Nga với tiếng Serbia-Croatia), bởi vậy việc tiếp cận cũng như kiểm chứng nguồn là tương đối khó khăn. Vấn đề đầu tiên phải nói là vấn đề từ ngữ. Có một số từ như "ngự muội" trong "Cũng trong khoảng thời gian ấy, công nương Jelena Nemanjić Šubić, ngự muội của Stefan Dušan và phu nhân của lãnh chúa Croatia Mladen III Šubić, lập ra Tu viện Krka." không quá phổ biến, thậm chí phần lớn người đọc sẽ không hiểu nghĩa, mong bạn có thể dùng từ khác. Ngoài ra có sự thiếu đồng nhất trong việc dịch cụm SAO (Serbian Autonomous Oblast), có đoạn dịch là khu tự trị có đoạn dịch là tỉnh tự trị, mà oblast trên Wikipedia tiếng Việt có bài riêng nên vì vậy mình nghĩ có thể giữ nguyên oblast cũng được, không cần dịch. Một vấn đề nữa là phần lớn các nguồn trong bài là tiếng Nga và tiếng Serbia (cũng dễ hiểu vì bài này dịch từ sr.wikipedia), nên vì vậy có thể có một số lo ngại về tính trung lập. Ngoài ra là mình cảm thấy bài này hơi nhiều red link, mình nghĩ bạn nên bỏ đi hoặc là viết nếu có thể. Cái này chỉ là cá nhân mình không thích thôi, chứ cũng không hẳn là bắt buộc. Chúc bạn may mắn với biểu quyết bài viết tốt. – Ltn12345 (thảo luận) 02:57, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và góp ý. Mình đã sửa lại từ ngữ cho dễ hiểu và chuẩn hơn như ý kiến của bạn (ngự muội=>em gái; dùng oblast đúng chỗ, trong bài cũng có từ tỉnh là từ pokrajine thì vẫn giữ nguyên). Về redlink thì trước đây mình cũng hay bỏ luôn khi dịch, nhưng nhiều thành viên khuyên là nên để lại giúp cho nhiều người khác cùng tham gia viết bài, mình cũng thấy nhiều bài chủ đề này được bạn xanh hóa, nên mạn phép cứ giữ như vậy. Vấn đề quan trọng chính là tính trung lập, lo ngại là hoàn toàn có cơ sở, nhưng mình đọc nguyên ngữ thì thấy bài viết này xử lý khá tốt vấn đề này (dẫn ý, tổng hợp, lấy cả nguồn tiếng Anh, Croat, nêu rõ tội ác chiến tranh từ phán quyết), có thể vì vậy nên mới được chất lượng BVT tại sr. Tất nhiên, điều này có thể là khá võ đoán và mang tính chủ quan từ phía mình khi đọc chưa nhận ra, hoặc khi chuyển tải từ ngữ đã mất tính trung lập. Biết bạn cũng bận và trả lời bên trên cũng đã rõ ràng, thấy nhờ như thế này cũng phiền, nhưng nếu bạn có chút thời gian, rất mong bạn chỉ giúp 1, 2 ý hoặc câu chữ, từ ngữ còn chưa được trung lập, mình sẽ xem xét điều chỉnh lại. Cảm ơn & chúc bạn tốt lành! Lcsnes (thảo luận) 16:41, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết An quốc quân mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 21 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 39 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 01:34, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tháng 9, 2021: Thư mời tham gia các biểu quyết/thảo luậnSửa đổi

Xin chào, mời bạn tham gia các biểu quyết/thảo luận quan trọng sau:

Lưu ý: Các biểu quyết đều có quy định về điều lệ bỏ phiếu, bạn cần xem tài khoản của mình đã đáp ứng các yêu cầu này hay chưa. Nếu chưa, bạn chỉ được cho ý kiến trong các biểu quyết. Riêng các thảo luận thì cho phép tham gia thoải mái.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, có thể tự gỡ tên mình ở Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư.

Chúc bạn sức khỏe! P.T.Đ (thảo luận) 22:23, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Trận Vukovar mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 22 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 168 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:44, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyếtSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết chọn lọc của bài “Nghiêm Phục” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết chọn lọc khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết chọn lọc" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜ 02:09, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyếtSửa đổi

  Mời bạn cho nhận xét ở trang biểu quyết bài viết tốt của bài “Vụ phát tán video Vàng Anh” tại đây. Ngoài ra bạn cũng có thể nêu nhận xét của mình tại các biểu quyết bài viết tốt khác thông qua banner này, hoặc bạn có thể truy cập đường link của từng biểu quyết khi banner trên hiển thị ngẫu nhiên ở phía trên cùng của trang chính.

Hãy cùng tích cực tham gia các biểu quyết và thảo luận về chúng, "Bài viết tốt" là dành cho tất cả mọi người! Mỗi hành động của bạn sẽ góp phần không nhỏ để xây dựng các bài viết trên wikipedia tiếng Việt - tài sản chung của cộng đồng chúng ta, giúp wiki ta ngày càng phát triển vững mạnh! Thân ái!

Thân mời bạn tham gia biểu quyết ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:21, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Tháng 10, 2021: Thư mời tham gia các biểu quyết/thảo luậnSửa đổi

Xin chào, mời bạn tham gia các biểu quyết/thảo luận quan trọng sau:

Lưu ý: Các biểu quyết đều có quy định về điều lệ bỏ phiếu, bạn cần xem tài khoản của mình đã đáp ứng các yêu cầu này hay chưa. Nếu chưa, bạn chỉ được cho ý kiến trong các biểu quyết. Riêng các thảo luận thì cho phép tham gia thoải mái.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, có thể tự gỡ tên mình ở Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư.

Chúc bạn sức khỏe! P.T.Đ (thảo luận) 14:54, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)

BCBSửa đổi

  Tuần này, Bạn có biết đã được cập nhật bằng một đoạn trong bài viết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Việt Nam) mà bạn đã nỗ lực viết, dịch hoặc mở rộng đáng kể. Nội dung: "Bạn có biết…

Chúc mừng bạn với bài viết thứ 23 trong năm được lên mục Bạn có biết, với dung lượng 67 nghìn byte. Nếu bạn tìm thấy những thông tin thú vị trong các bài viết vừa mới được viết, được dịch hoặc được mở rộng đáng kể trong tuần này, hãy đề cử tại đây. Hãy cùng tham gia đề cử các bài viết cũng như thảo luận chúng, "Bạn có biết" là dành cho tất cả mọi người!

Chúc mừng bạn. Biheo2812 (thảo luận) 05:36, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Nguyenmy2302Sửa đổi

Hi vọng có thể nhận được ý kiến và góp ý từ bạn. ~ Nguyenmy2302 (thảo luận) 05:21, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Một tách cà phê cho bạn!Sửa đổi

  Chào Ltn, mới đây chắc bạn cũng đã biết, bạn RFS đã tái cử bài chiến tranh Việt Chiêm mà bạn viết chính theo gợi ý của tôi. Hi vọng bạn sẽ hỗ trợ phản hồi trong biểu quyết, để tăng thêm cơ hội trúng cử cho bài viết. Nếu như thành công, hi vọng đó sẽ là động lực để bạn tiếp tục có những bài ứng cử chất lượng cao trong tương lai cho cộng đồng, vì tôi tin rằng bạn có thể viết những bài như vậy. Chúc bạn một ngày tốt lành!  Jimmy Blues  03:00, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Mời tham giaSửa đổi

Mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Aviađồng bộ hóa bản mẫu. MediaWiki message delivery (thảo luận) 06:46, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)