Khác biệt giữa các bản “Pokémon Journeys: The Series”

sửa chính tả: đưọc => được
(Bắt đầu lên sóng ngày 28/9/2021)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(sửa chính tả: đưọc => được)
|KanjiTitle=あの日の誓い!ジョウト地方のホウオウ伝説!!
|OriginalAirDate={{start date|2020|1|19}}
|ShortSummary=Sau khi nghe được các báo cáo về việc xuất hiện Pokémon Ho-Oh ở Johto, một loài Pokémon huyền thoại mà Satoshi đã gặp trước đay, họ đã đến vùng Johto với hi vọng gặp đưọcđược nó. Cuộc hành trình của họ đưa họ đến một tháp chuông cổ, cùng với một cậu bé cũng muốn gặp nó và ông của cậu bé, người đã từ bỏ không tin vào việc nhìn thấy Pokémon huyền thoại.
}}
{{Japanese episode list