Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Cao Bằng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''[[Tỉnh ủy]] [[Cao Bằng]]''' hay còn được gọi '''Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng''' là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.
 
Tỉnh ủy Cao Bằng có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.<ref>{{Chú thích web|url=https://caobang.gov.vn/mDefault.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=975&catid=83808&id=762291&catname=Tin-tuc-su-kien&title=Danh-sach-Ban-Thuong-vu--Ban-Chap-hanh-Dang-bo--Uy-ban-Kiem-tra-Tinh-uy-Cao-Bang-khoa-XIX--nhiem-ky-2020---2025|tựa đề=BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng|location=Caobang.gov|url-status=live}}</ref>
 
Đứng đầu Tỉnh ủy là [[Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)|Bí thư Tỉnh ủy]] và thường là ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban chấp hành Trung ương Đảng]]. Bí thư hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng [[Trần Hồng Minh]].<ref>{{Chú thích web|url=https://caobang.govtuoitre.vn/mDefault.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=975&catid=83808&id=762291&catname=Tintrung-tuctuong-sutran-kien&title=Danhhong-sachminh-Bangiu-Thuongchuc-vubi-thu-Ban-Chap-hanh-Dang-bo--Uy-ban-Kiem-tra-Tinhtinh-uy-Caocao-Bangbang-khoa-XIX--nhiem-ky-2020---202520210916113316614.htm|tựa đề=BCHTrung Đảngtướng bộTrần tỉnhHồng Minh giữ chức bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng|location=Caobang.gov|url-status=live}}</ref>
 
== Tham khảo ==