Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

không có tóm lược sửa đổi
* '''Alphama Converter 1.2.1''' (translate terms between languages by Wikidata). Download: '''[[Thành viên:Alphama/Alphama Converter|Detail]]'''.
* '''Alphama RefLinks 2.1''' (convert bare links (ref tag)). Download: '''[[Thành viên:Alphama/Alphama RefLinks|Detail]]'''.
* '''Wiki User 1.9.2''' (get content lists). Download [httphttps://www.mediafire.com/file/t60dk662vmhh6t48rzd95c2l8qv2eh/WikiUser.rar/file WikiUser].
* '''[https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:D%E1%BB%B1_%C3%A1n/Bot/Alphama_Editor AlphamaEditor]''' is a tool with all above functions, used for {{User|AlphamaBot}}.
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Range_blocks/IPv6 Cấm dãy IPv6]