Khác biệt giữa các bản “Đài Phương Trang”

→‎Sáng tác: Bổ sun g bút danh theo tờ nhạc
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(→‎Sáng tác: Bổ sun g bút danh theo tờ nhạc)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*Đến một ngày
*Đời còn cô đơn (Người yêu cô đơn II)
*Đưa người yêu về quê hương (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Đừng nhắc chuyện lòng (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Đừng phụ lòng nhau (Phạm Vũ Anh Tứ)