Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

 
Vào ngày 29 tháng 9, Amy Kremer và 10 người khác liên kết với tổ chức của cô ấy là Women for America First, tổ chức được cấp phép cho cuộc biểu tình Stop the Steal diễn ra trước cuộc tấn công Capitol, đã bị Ủy ban ra trát đòi. <ref>{{Cite web|url=https://www.cnn.com/2021/09/29/politics/january-6-subpoenas-stop-the-steal-rally/index.html|title=January 6 committee targets organizers of Stop the Steal rally in latest batch of subpoenas|first=Annie Grayer, Ryan Nobles, Whitney Wild and Zachary Cohen|last=CNN|website=CNN}}</ref>
 
=== October ===
Vào ngày 5 tháng 10, CNN đưa tin rằng Ủy ban đã không thể tìm thấy Scavino để đưa ông ta trát đòi hầu tòa ngày 23 tháng 9, một ngày trước thời hạn trả lời yêu cầu cung cấp tài liệu. <ref>{{Cite web|last=CNN|first=Ryan Nobles, Zachary Cohen and Annie Grayer|title=House committee investigating January 6 can't find Trump aide to serve subpoena|url=https://www.cnn.com/2021/10/05/politics/house-committee-january-6-subpoena-serve-dan-scavino/index.html|access-date=2021-10-09|website=CNN}}</ref>
 
Vào ngày 7 tháng 10, Ủy ban ban hành trát đòi hỏi các hồ sơ từ Stop the Steal LLC trước ngày 14 tháng 10; hồ sơ của Ali Alexander và Nathan Martin trước ngày 21 tháng 10; và các khoản tiền gửi từ Alexander vào ngày 28 tháng 10 và từ Martin vào ngày 29 tháng 10. <ref>{{Cite web|last=Grayer|first=Annie|last2=Cohen|first2=Zachary|last3=Nobles|first3=Ryan|last4=Wild|first4=Whitney|date=7 October 2021|title=January 6 committee issues new subpoenas for 2 leaders of 'Stop the Steal' group|url=https://www.cnn.com/2021/10/07/politics/january-6-committee-subpoenas-stop-the-steal/index.html|url-status=live|access-date=2021-10-07|website=CNN}}</ref><ref>{{Cite web|last=Lowell|first=Hugo|date=2021-10-07|title=House Capitol attack panel subpoenas key planners of ‘Stop the Steal’ rally|url=https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/07/house-capitol-attack-committee-subpoenas|url-status=live|access-date=2021-10-09|website=the Guardian|language=en}}</ref> Cũng vào ngày 7 tháng 10, Politico và Bloomberg News đưa tin rằng một luật sư của Trump đã chính thức viết thư cho bốn phụ tá của ông ta hướng dẫn họ không tuân thủ. <ref>{{Cite web|url=https://www.politico.com/news/2021/10/07/trump-jan-6-committees-subpoena-515593|title=Trump tells 4 former aides to defy Jan. 6 committee's subpoena|first=Betsy Woodruff|last=Swan|website=POLITICO}}</ref><ref>{{cite news |title=Trump Instructs Former Aides to Defy Jan. 6 Panel Subpoenas |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-07/trump-instructs-former-aides-to-defy-jan-6-panel-subpoenas |publisher=Bloomberg News |date=October 7, 2021|author1=Billy House|author2=Mario Parker}}</ref>
 
Trump cho biết ông sẽ khẳng định đặc quyền hành pháp để giữ lại các tài liệu. Ngày hôm sau, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Biden sẽ không tôn trọng yêu cầu của Trump để khẳng định đặc quyền hành pháp ngăn Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cung cấp các tài liệu do Ủy ban yêu cầu vào tháng 8. <ref name="auto">{{cite news |title=Biden rejects Trump’s request to withhold documents from House committee investigating Jan. 6 attack |url=https://www.washingtonpost.com/politics/bannon-refuses-jan6-committee-subpoena/2021/10/08/337c23d6-284f-11ec-9de8-156fed3e81bf_story.html |work=The Washington Post |date=October 8, 2021|author1=Tom Hamburger|author2=Jacqueline Alemany|author3=Josh Dawsey}}</ref><ref>{{Cite web|last=Nobles|first=Ryan|last2=Polantz|first2=Katelyn|last3=Perez|first3=Evan|last4=LeBlanc|first4=Paul|date=7 October 2021|title=Trump indicates he will try to assert executive privilege to prevent House investigators from getting information|url=https://www.cnn.com/2021/10/07/politics/trump-executive-privilege-house-subpoena/index.html|url-status=live|access-date=2021-10-08|website=CNN}}</ref><ref>{{Cite web|last=Perez|first=Evan|date=8 October 2021|title=Biden refuses to assert privilege over Trump documents sought by January 6 committee|url=https://www.cnn.com/2021/10/08/politics/white-house-privilege-january-6-committee/index.html|url-status=live|access-date=8 October 2021|website=CNN}}</ref> Cuối ngày hôm đó, Trump chính thức khẳng định đặc quyền đối với khoảng bốn mươi tài liệu do Cơ quan Lưu trữ nắm giữ. <ref name="auto" />
 
Vào ngày 8 tháng 10, nhóm pháp lý của Bannon đã viết thư cho Ủy ban để thông báo với họ rằng Bannon sẽ không tuân thủ do Trump đã khẳng định đặc quyền hành pháp, <ref>{{Cite web|last=Murray|first=Sara|last2=Polantz|first2=Katelyn|last3=Nobles|first3=Ryan|date=8 October 2021|title=Bannon to defy subpoena from January 6 committee, citing Trump's 'direction'|url=https://www.cnn.com/2021/10/08/politics/trump-associates-january-6-subpoena/index.html|url-status=live|access-date=2021-10-08|website=CNN}}</ref> và Ủy ban ngay lập tức thông báo sẽ "nhanh chóng xem xét" việc khởi động các thủ tục về tội khinh thường Quốc hội. Meadows và Patel đã liên lạc với Ủy ban; Scavino bị tống đạt trát hầu tòa vào ngày 8 tháng 10. <ref>{{Cite web|url=https://www.nytimes.com/2021/10/08/us/politics/steve-bannon-capitol-riot.html|title=Jan. 6 Panel Threatens to Pursue Charges Against Bannon|first1=Maggie|last1=Haberman|first2=Luke|last2=Broadwater|date=October 8, 2021|via=NYTimes.com}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.politico.com/news/2021/10/08/bannon-jan-6-subpoena-515681|work=Politico|date=October 8, 2021|title=Biden White House waives executive privilege for initial set of Trump-era documents sought by Jan. 6 panel|author1=Nicholas Wu|author2=Kyle Cheney|author3=Betsy Woodruff Swan|author4=Meridith McGraw}}</ref>
 
== Phản ứng ==