Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ về cuộc Tấn công ngày 6 tháng 1”

Vào ngày 29 tháng 9, Amy Kremer và 10 người khác liên kết với tổ chức của cô ấy là Women for America First, tổ chức được cấp phép cho cuộc biểu tình Stop the Steal diễn ra trước cuộc tấn công Capitol, đã bị Ủy ban ra trát đòi. <ref>{{Cite web|url=https://www.cnn.com/2021/09/29/politics/january-6-subpoenas-stop-the-steal-rally/index.html|title=January 6 committee targets organizers of Stop the Steal rally in latest batch of subpoenas|first=Annie Grayer, Ryan Nobles, Whitney Wild and Zachary Cohen|last=CNN|website=CNN}}</ref>
 
=== OctoberTháng 10 ===
Vào ngày 5 tháng 10, CNN đưa tin rằng Ủy ban đã không thể tìm thấy Scavino để đưa ông ta trát đòi hầu tòa ngày 23 tháng 9, một ngày trước thời hạn trả lời yêu cầu cung cấp tài liệu. <ref>{{Cite web|last=CNN|first=Ryan Nobles, Zachary Cohen and Annie Grayer|title=House committee investigating January 6 can't find Trump aide to serve subpoena|url=https://www.cnn.com/2021/10/05/politics/house-committee-january-6-subpoena-serve-dan-scavino/index.html|access-date=2021-10-09|website=CNN}}</ref>
 
 
Vào ngày 8 tháng 10, nhóm pháp lý của Bannon đã viết thư cho Ủy ban để thông báo với họ rằng Bannon sẽ không tuân thủ do Trump đã khẳng định đặc quyền hành pháp, <ref>{{Cite web|last=Murray|first=Sara|last2=Polantz|first2=Katelyn|last3=Nobles|first3=Ryan|date=8 October 2021|title=Bannon to defy subpoena from January 6 committee, citing Trump's 'direction'|url=https://www.cnn.com/2021/10/08/politics/trump-associates-january-6-subpoena/index.html|url-status=live|access-date=2021-10-08|website=CNN}}</ref> và Ủy ban ngay lập tức thông báo sẽ "nhanh chóng xem xét" việc khởi động các thủ tục về tội khinh thường Quốc hội. Meadows và Patel đã liên lạc với Ủy ban; Scavino bị tống đạt trát hầu tòa vào ngày 8 tháng 10. <ref>{{Cite web|url=https://www.nytimes.com/2021/10/08/us/politics/steve-bannon-capitol-riot.html|title=Jan. 6 Panel Threatens to Pursue Charges Against Bannon|first1=Maggie|last1=Haberman|first2=Luke|last2=Broadwater|date=October 8, 2021|via=NYTimes.com}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.politico.com/news/2021/10/08/bannon-jan-6-subpoena-515681|work=Politico|date=October 8, 2021|title=Biden White House waives executive privilege for initial set of Trump-era documents sought by Jan. 6 panel|author1=Nicholas Wu|author2=Kyle Cheney|author3=Betsy Woodruff Swan|author4=Meridith McGraw}}</ref>
 
Ủy ban đã triệu tập Jeffrey Clark với trát hầu tòa vào ngày 13 tháng 10. Với tư cách là trợ lý tổng chưởng lý, Clark đã có ý định lên chức tổng chưởng lý bằng cách hứa hẹn với Trump rằng ông sẽ giúp lật ngược kết quả bầu cử. Ủy ban đã lên kế hoạch thu thập dữ liệu vào ngày 29 tháng 10, tại đó Clark sẽ cung cấp tài liệu và làm chứng. Cựu quyền tổng chưởng lý Jeffrey Rosen, người chống lại những nỗ lực của Clark nhằm can thiệp vào kết quả bầu cử, đã được Ủy ban phỏng vấn vào ngày 13 tháng 10.
<ref>{{Cite web|url=https://www.cnn.com/2021/10/13/politics/january-6-committee-jeffrey-clark-subpoena/index.html|title=January 6 committee subpoenas former DOJ official who pushed election fraud lie, plans to interview another who pushed back|first=Annie Grayer, Ryan Nobles, Zachary Cohen and Whitney Wild|last=CNN|website=CNN}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.politico.com/news/2021/10/13/rosen-jan-6-committee-515910|title=Rosen, former acting AG under Trump, appears before Jan. 6 committee|first=Betsy Woodruff|last=Swan|website=POLITICO}}</ref>
 
== Phản ứng ==