Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiệp hội các nhà sản xuất xe 2 bánh Việt Nam”

Đang yêu cầu xóa nhanh (CSD C9).
(thêm thông tin liên hệ chi tiết)
(Đang yêu cầu xóa nhanh (CSD C9).)
Thẻ: Twinkle Thêm bản mẫu Xóa nhanh
{{db-advert|help=off}}
Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers; tên viết tắt: [https://vamm.org.vn VAMM]) được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 26/08/2013. Được đổi tên thành “Hiệp hội các nhà sản xuất xe 2 bánh Việt Nam” vào ngày 20/11/2020 mở rộng tầm hoạt động tới các sản phẩm xe 2 bánh khác đang hiện hữu trên thị trường như: xe đạp, xe điện…