Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

** Tuy nhiên, đừng do dự cho người khác biết rằng bạn không thích cách nói chuyện của họ – nếu không họ sẽ nghĩ rằng bạn quá nhu mì không nhận ra sự "xảo quyệt" của họ, và bạn sẽ vô tình khuyến khích họ làm điều đó (ví dụ "Tôi thấy ở trên bạn đã có thái độ châm biếm, nhưng tôi không nghĩ nó giúp gì cho chúng ta trong chuyện này. Tuy vậy, tôi cho rằng ý kiến của bạn không vững vì...").
* Luôn sẵn sàng nói lời xin lỗi. Trong những cuộc thảo luận quá máu lửa, đôi khi chúng ta thốt ra những điều khiến sau này ta cảm thấy hối tiếc. Vậy thì hãy xin lỗi.
* Hãy [[Wikipedia:Tha thứ và quên|tha thứ và bỏ qua]].
* Thừa nhận sự thiên vị của mình và kiềm chế nó.
* Hãy khen ngợi khi xứng đáng. Mọi người đều thích được khen ngợi, đặc biệt là trong môi trường cần phải có sự thỏa hiệp. Hãy để lại một lời nhắn hữu nghị trên trang thảo luận của thành viên.