Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

→‎Tránh chỉ trích gián tiếp: "expressing constructive criticism"
(→‎Tránh chỉ trích gián tiếp: "expressing constructive criticism")
Tránh sử dụng các trích dẫn nửa vời, các kiểu ám chỉ sự chỉ trích khác, hay thực hiện chỉ trích một cách gián tiếp khi bạn đang viết ở ô tóm lược sửa đổi hoặc ở trang thảo luận. Thiếu tôn trọng thành viên khác, chỉ trích sửa đổi của người khác liên quan đến cách diễn đạt và lựa chọn thuật ngữ, hoặc liên quan đến lời chỉ trích nào khác, hoặc phản hồi về một thảo luận ở trang thảo luận, cần phải được thực hiện một cách rõ ràng, trực tiếp, và công khai theo cách dễ hiểu và dễ trả lời.
 
Vì vậy kiểu nói bóng gió, nước đôi, và sự xảo quyệt quá đáng hoặc thiếu xác đáng trong những gì đang viết cần phải được tránh tối đa khi chúng nhằm thể hiện sự chỉ trích – đặc biệt là chỉnhững tríchphê tiêubình tích cực. Điểm ứng xử này cũng giúp người bị chỉ trích hiểu được ý bạn muốn và trả lời cho bạn, và có thể cũng giúp cho các thành viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải ngôn ngữ bạn đang sử dụng hoặc có khó khăn trong việc đọc ngôn ngữ bạn sử dụng.
 
Khi kiểu giao tiếp (gián tiếp) này là cần thiết để có được sự chính xác, hoặc để minh họa điều cần nói một cách tối ưu, tốt nhất là giải thích ý bạn muốn khi sử dụng trích dẫn nửa với hoặc kiểu ám chỉ nào đó ngay sau đó.