Khác biệt giữa các bản “Phạm Xuân Thăng”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
{{Viên chức
| tên = Phạm Xuân Thăng
| hình =
| ngang =
| chức vụ =
| bắt đầu =
| kết thúc =
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm =
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 = [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII|Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII]]
| bắt đầu 2 = [[30 tháng 1]] năm [[2021]]
| kết thúc 2 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2021|1|30}}
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
 
| chức vụ 3 = Chủ tịch HĐND [[Hải Dương]]
| bắt đầu 3 = [[23 tháng 3]] năm [[2021]]
| kết thúc 3 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2021|3|23}}
| tiền nhiệm 3 = [[Nguyễn Mạnh Hiển]]
| kế nhiệm 3 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
 
| chức vụ 4 = Bí thư [[Tỉnh ủy Hải Dương]]
| bắt đầu 4 = [[26 tháng 10]] năm [[2020]]
| kết thúc 4 = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2020|10|26}}
| tiền nhiệm 4 = [[Nguyễn Mạnh Hiển]]
| kế nhiệm 4 = ''đương nhiệm''
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 = Phó Bí thư
| phó viên chức 4 = [[Lê Văn Hiệu]] (Thường trực) <br>[[Triệu Thế Hùng]]
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
 
| chức vụ 6 = [[Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV|Đại biểu Quốc hội khóa XIV]]
| bắt đầu 6 = [[2016]]
| kết thúc 6 = [[2021]]
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
 
| chức vụ 5 = Phó Bí thư Thường trực [[Tỉnh ủy Hải Dương]]
| tiền nhiệm 5 = [[Vũ Văn Sơn]]
| kế nhiệm 5 = [[Triệu Thế Hùng]]
| bắt đầu 5 = [[12 tháng 11]] năm [[2019]]
| kết thúc 5 = [[26 tháng 10]] năm [[2020]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2019|11|12|2020|10|26}}
 
| chức vụ 7 = Trưởng ban Tuyên giáo [[Tỉnh ủy Hải Dương]]
| bắt đầu 7 = [[tháng 9]] năm [[2011]]
| kết thúc 7 = [[12 tháng 11]] năm [[2019]]
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
| thêm 7 =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1966|6|1}}
| nơi sinh = xã [[An Thanh, Tứ Kỳ|An Thành]], huyện [[Tứ Kỳ]], tỉnh [[Hải Dương]], [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| nơi ở =
| dân tộc = [[Người Kinh|Kinh]]
| đạo = [[Không tôn giáo|Không]]
| học vấn = [[Thạc sĩ]] Quản lý Khoa học Công nghệ
| chết =
| ngày chết =
| nơi chết =
| cha =
| mẹ =
| chồng =
| vợ =
| con =
| nghề nghiệp = [[chính trị gia]]
| đảng = {{CSVN}}
|phục vụ =
|cấp bậc =
}}
'''Phạm Xuân Thăng''' (sinh năm 1966) là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII]], Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa 14,<ref>{{chú thích web |url =http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/27/988/Pham-Xuan-Thang.aspx |tiêu đề =Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 |author = |ngày = |nhà xuất bản =Website Quốc hội Việt Nam |ngày truy cập =ngày 12 tháng 6 năm 2017 |ngôn ngữ = |archiveurl =https://web.archive.org/web/20191224153933/http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/27/988/Pham-Xuan-Thang.aspx |ngày lưu trữ =2019-12-24 |url-status =dead }}</ref> [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa 13]], thuộc đoàn đại biểu [[Hải Dương]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate=ngày 5 tháng 9 năm 2012|archive-date=2013-10-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20131012215700/http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx}}</ref>