Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương”

n
Greenknight dv đã đổi Chiến dịch Đông Dương (1945) thành Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương: tên gọi phổ biến và cụ thể trong tiếng Việt. 1945 có nhiều sự kiện quân sự khác tại Đông Dương
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Greenknight dv đã đổi Chiến dịch Đông Dương (1945) thành Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương: tên gọi phổ biến và cụ thể trong tiếng Việt. 1945 có nhiều sự kiện quân sự khác tại Đông Dương)