Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghị trưởng Chúng Nghị viện Nhật Bản”

|Đảng Tự do Nhật Bản → Độc lập
|-
! colspan="78" |Chính phủ Nhật Bản hiện nayđại
!
! colspan="7" |Chính phủ Nhật Bản hiện nay
|-
!23
!39
|[[Tập tin:Komakichi Matsuoka 01.jpg|76x76px]]
|
|[[Komakichi Matsuoka]]
|21 tháng 5 năm 1947
|-
!
!40
|[[Tập tin:Kijuro shidehara.jpg|86x86px]]
|
|[[Kijūrō Shidehara]]
|11 tháng 2 năm 1949
|-
!
!41
|[[Tập tin:Joji hayashi.jpg|94x94px]]
|
|[[Jōji Hayashi]]
|13 tháng 3 năm 1951
!
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Banboku.jpg|92x92px]]
|
|[[Banboku Ōno]]
|26 tháng 8 năm 1952
!
!
|
|Banboku Ōno
|24 tháng 10 năm 1952
!
!
|[[Tập tin:Tsutsumi Yasuzirou1.JPG|92x92px]]
|
|[[Yasujirō Tsutsumi]]
|18 tháng 5 năm 1953
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Tō Matsunaga]]
|11 tháng 12 năm 1954
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Shūji Masutani]]
|18 tháng 3 năm 1955
!
!
|[[Tập tin:Nirou hoshijima.jpg|94x94px]]
|
|[[Nirō Hoshijima]]
|11 tháng 6 năm 1958
!
!
|[[Tập tin:Ryogoro Kato 01.jpg|90x90px]]
|
|[[Ryōgorō Katō]]
|13 tháng 12 năm 1958
!
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Ichiro Kiyose.jpg|99x99px]]
|
|[[Ichirō Kiyose]]
|1 tháng 2 năm 1960
!
!
|
|Ichirō Kiyose
|7 tháng 12 năm 1960
!
!
|[[Tập tin:Naka funada1932.jpg|92x92px]]
|
|[[Naka Funada]]
|7 tháng 12 năm 1963
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Kikuichirō Yamaguchi]]
|20 tháng 12 năm 1965
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Kentarō Ayabe]]
|3 tháng 12 năm 1966
!
!
|[[Tập tin:Mitsujiro Ishii.jpg|81x81px]]
|
|[[Mitsujirō Ishii]]
|15 tháng 2 năm 1967
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Takechiyo Matsuda]]
|3 tháng 12 năm 1969
!
!
|[[Tập tin:Naka funada1932.jpg|92x92px]]
|
|Naka Funada
|14 tháng 1 năm 1970
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Umekichi Nakamura]]
|22 tháng 12 năm 1972
!
!
|[[Tập tin:Shigesaburo Maeo.jpg|116x116px]]
|
|[[Shigesaburō Maeo]]
|29 tháng 5 năm 1973
!
!
|[[Tập tin:Hori Shigeru.JPG|122x122px]]
|
|[[Shigeru Hori]]
|24 tháng 12 năm 1976
!
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Hirokichi Nadao.jpg|104x104px]]
|
|[[Hirokichi Nadao]]
|1 tháng 2 năm 1979
!
!
|
|Hirokichi Nadao
|30 tháng 10 năm 1979
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Hajime Fukuda]]
|17 tháng 7 năm 1980
!
!
|[[Tập tin:Kenji Fukunaga 01.jpg|70x70px]]
|
|[[Kenji Fukunaga]]
|26 tháng 12 năm 1983
!
!
|[[Tập tin:Michita Sakata 1968.jpg|100x100px]]
|
|[[Michita Sakata]]
|24 tháng 1 năm 1985
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Kenzaburō Hara]]
|22 tháng 7 năm 1986
!
!
|[[Tập tin:Hajime Tamura's Portrait in a monument.jpg|92x92px]]
|
|[[Hajime Tamura]]
|2 tháng 6 năm 1989
!
!
|[[Tập tin:Yoshio Sakurauchi Scan10003.JPG|98x98px]]
|
|[[Yoshio Sakurauchi]]
|27 tháng 2 năm 1990
!
!
|[[Tập tin:Takako Doi in Tokyo congressist election 2.jpg|82x82px]]
|
|[[Takako Doi]]
|6 tháng 8 năm 1993
!
!
|[[Tập tin:Soichiro Ito,30 Aug 1982.JPG|85x85px]]
|
|[[Sōichirō Itō]]
|7 tháng 11 năm 1996
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Tamisuke Watanuki]]
|4 tháng 7 năm 2000
!
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Yōhei Kōno.jpg|96x96px]]
|
|[[Yōhei Kōno]]
|19 tháng 11 năm 2003
!
!
|
|Yōhei Kōno
|21 tháng 9 năm 2005
!
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|
|[[Takahiro Yokomichi]]
|16 tháng 9 năm 2009
!
!
|[[Tập tin:사본 -8632564647 fb1ba67294 o.jpg|90x90px]]
|
|[[Bunmei Ibuki]]
|26 tháng 12 năm 2012
!
!
|[[Tập tin:Machimura Nobutaka 2015.jpg|100x100px]]
|
|[[Nobutaka Machimura]]
|24 tháng 12 năm 2014
!
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Tadamori Ōshima 2018 (cropped).jpg|100x100px]]
|
|[[Tadamori Oshima]]
|21 tháng 4 năm 2015
!
!
|
|[[Tadamori Ōshima]]
|1 tháng 11 năm 2017
!
!
|[[Tập tin:Hiroyuki Hosoda in New Delhi on 23 September 2016.jpg|91x91px]]
|
|[[Hosoda Hiroyuki]]
|10 tháng 11 năm 2021