Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa thức”

CÁCH NHÂN
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:41C1:91EA:C42F:6233:5B92:338E (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của MyLinh1)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(CÁCH NHÂN)
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
 
Số nghiệm tối đa của đa thức 1 biến không vượt quá bậc của đa thức đó.
 
== CÁCH NHÂN ĐA THỨC ==
 
=== Đa thức với đa thức ===
Công thức : '''<big>(A.B)(C.D)= A.C+A.D+B.C+B.D</big>'''
 
Đa thức với đơn thức
 
Công thức: '''<big>A.(B+C)= A.B+A.C</big>'''
 
== Xem thêm ==
* [[Định lý cơ bản của đại số]]
5

lần sửa đổi