Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến hạm Vasa”

n
Sửa bản mẫu có danh sách bị lỗi
n ({{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}})
n (Sửa bản mẫu có danh sách bị lỗi)
}}
{{Infobox ship characteristics
| Ship tonnage = khoảng {{convert|1200|t|lb}}
| Ship length = {{convert|69|m|ft}}
| Ship beam = {{convert|11,7|m|ft}}
| Ship height = {{convert|52,5|m|ft}}
| Ship draft = {{convert|4,8|m|ft}}
| Ship propulsion = Buồm, {{convert|1275|m2|sqft}}
| Ship crew = 145 thuỷ thủ, 300 lính
| Ship armament = 64 pháo, bao gồm:
* 24-pao—48
* 3-pao—8