Khác biệt giữa các bản “Thư gửi ông Titô”

không có tóm lược sửa đổi
(Tính năng gợi ý liên kết: 3 liên kết được thêm.)
 
{{Các sách Tân Ước}}
 
'''Titô (Titus)''' là một sách trong Thánh Kinh [[Tân Ước]]. Sách ghi lại bức thư do [[Sứ đồ Phaolô|Sứ đồ Phao-lô]] gởi cho Titus, một nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Cơ-rết (Crete).<ref name="Harris">[[Stephen L Harris|Harris, Stephen L.]], ''Understanding the Bible''. Palo Alto: Mayfield. 1985.</ref>
 
==Khái Quát==
 
Cùng với I[[Thư Ti-mô-thêthứ nhất gửi ông Timôthê|Timôthê 1]]II[[Thư Ti-mô-thêthứ hai gửi ông Timôthê|Timôthê 2]], sách Titus được các nhà nghiên cứu phân loại vào nhóm các Thư Tín Mục Vụ.<ref name="EB1911">{{cite EB1911|wstitle=Titus, The Epistle to|volume=26|pages=1031–1032|first=James|last=Moffatt|author-link=James Moffatt}}</ref> Ba sách này ghi lại những lời hướng dẫn về cách tổ chức, điều hành và giải quyết một số vấn đề trong Hội Thánh mà một người lãnh đạo Hội Thánh cần biết.
 
==Tác Giả==