Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghệ sĩ chèo ở Việt Nam”

*[[Nhà hát Chèo Ninh Bình]]:
*[[Nhà hát Chèo Thái Bình]]:
*[[Nhà hát Chèo Hải Dương]]: Hồng Tươi, Mạnh Thắng, Khánh Phương, Thanh Sóng, NSƯT. Quốc Anh, Trần Quang Minh, Bùi Đức Thiện, Đoàn Thị Bẩy, Đoàn Thị Nga, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Sóng, Trần Thị Hương, Trần Đức Minh, Bùi Đức Cường, Thái Quỳnh, Bùi Văn Thiện, Tạ Quang Phúc
*[[Nhà hát Chèo Hải Dương]]:
*[[Nhà hát Chèo Bắc Giang]]: Thanh Hường, Quang Lẫm, Phạm Quỳnh Mai, Hà Văn Quân, Vũ Ngọc Anh, Đức Anh, Xuân Hải, Thành Trung, Mai Lan, Anh Tuấn, Đặng Thị Liên, Đặng Thị Quyên.
*[[Nhà hát Chèo Bắc Giang]]:
*[[Nhà hát Chèo Hưng Yên]]: NSUT Xuân Sanh, Tiến Tùng, Phương Nhân, Mạnh Đán, Vũ Thị Lan, Bích Họa, Phương Nhàn, Khắc Nghĩa, Hữu Nam, Đức Đạt, Thanh Lam, Thanh Quang, Ánh Tuyết, Anh Đào
*[[Đoàn Chèo Hải Phòng]]: Thùy Dương, Thanh Bình, NSƯT Kim Liên, Quốc Kiên, Thanh Bình, Thùy Dung, Văn Mởn, Hương Huế, Văn Tạo