Khác biệt giữa các bản “Nghệ sĩ chèo ở Việt Nam”

*Làng chèo Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, [[Yên Dũng]]; Làng chèo Đồng Quan, xã Đồng Sơn, [[Yên Dũng]]; Làng chèo Tân Ninh, xã Tư Mại, [[Yên Dũng]]; Làng chèo Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên; Làng chèo Thanh Trà, xã Lệ Viễn, Sơn Động ('''''[[Bắc Giang]]''''');
*Làng chèo Ngò, xã Tiên Nội, Duy Tiên; Làng chèo Đức Lý, huyện Lý Nhân; Làng chèo Tháp, Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm; Làng chèo Quỳnh Chân, xã Lam Hạ, Phủ Lý ('''''[[Hà Nam]]''''');
*Làng chèo Khánh LợiCường, huyện Yên Khánh; Làng chèo Khánh ThủyLợi, huyện Yên Khánh; Làng chèo Khánh CườngThủy, huyện Yên Khánh; Làng chèo Khương Dụ, xã Yên Phong, Yên Mô; Làng chèo Quảng Phúc, xã Yên Phong, Yên Mô; Làng chèo Bình Hải, xã Yên Nhân, Yên Mô; Làng chèo An Hòa, phường Ninh Phong ('''''[[Ninh Bình]]''''');
*Làng chèo Ngân Cầu, thị trấn Chờ, Yên Phong; Làng chèo Thất Gian, xã Châu Phong, Quế Võ; Làng chèo Ngang Nội, xã Hiên Vân, Tiên Du; Làng chèo Nga Hoàng, xã Yên Giả, Quế Võ; Làng chèo Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, Thuận Thành ('''''[[Bắc Ninh]]''''');
*Làng chèo Hoành Nhị, xã Giao Hà, Giao Thủy; Làng chèo Kiên Hành, xã Giao Hải, Giao Thủy; Làng chèo Duyên Thọ, xã Giao Nhân, Giao Thủy; làng chèo Bồng Xuyên, xã Yên Phong, Ý Yên; Làng chèo Trung Khu, xã Yên Phong, Ý Yên; Làng chèo Quang Sán, xã Mỹ Hà, Mỹ Lộc; Làng chèo Phú Văn Nam, xã Hải Châu, Hải Hậu ('''''[[Nam Định]]''''');