Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam”

Trang mới: “{{đang viết}} {{Thông tin công ty | tên = Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | biểu trưng = | cỡ hình = | loại = Công ty cổ phần | thành lập = {{ngày bắt đầu và tuổi|2007|5|17}}<br />Hà Nội | trụ sở = Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | thành viên chủ chốt = Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng qu…”
(Trang mới: “{{đang viết}} {{Thông tin công ty | tên = Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | biểu trưng = | cỡ hình = | loại = Công ty cổ phần | thành lập = {{ngày bắt đầu và tuổi|2007|5|17}}<br />Hà Nội | trụ sở = Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | thành viên chủ chốt = Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng qu…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh