Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dãy núi Mangfall”

Các đỉnh của Dãy núi Mangfall được liệt kê dưới đây, được sắp xếp theo độ cao tính bằng mét (m) so với mực nước biển:
 
* [[Hinteres Sonnwendjoch]] (1986 m), Vùng Kufstein (Tirol)
* [[Rotwand (Bayern)|Rotwand]] (1884 m), Huyện Miesbach
* [[Hochmiesing]] (1883 m), Huyện Miesbach
* [[Halserspitz]] (1862 m), Huyện Miesbach
* [[Großer Traithen]] (1852 m), Huyện Rosenheim/Huyện Miesbach
* [[Wendelstein (Berg)|Wendelstein]] (1838 m), Huyện Miesbach/Huyện Rosenheim
* [[Risserkogel]] (1826 m), Huyện Miesbach
* [[Schinder (Berg)|Schinder]] (1808 m), Huyện Miesbach
* [[Ruchenköpfe]] (1805 m), HuyệnMiesbach
* [[Plankenstein (Berg)|Plankenstein]] (1768 m), Huyện Miesbach
* [[Aiplspitz]] (1759 m), Huyện Miesbach
* [[Jägerkamp]] (1746 m), Huyện Miesbach
* [[Lacherspitze]] (1724 m), Huyện Rosenheim
* [[Wallberg]] (1722 m), Huyện Miesbach
* [[Wildalpjoch]] (1720 m), Huyện Rosenheim
* [[Trainsjoch]] (1708 m), Huyện Miesbach
* [[Setzberg]] (1706 m), Huyện Miesbach
* [[Roß- und Buchstein]] (1698 m und 1701 m), Huyện Miesbach
* [[Brecherspitz]] (1683 m), Huyện Miesbach
* [[Hinteres Sonnwendjoch]] (1986 m), Vùng Kufstein (Tirol)
* [[Rotwand (Bayern)|Rotwand]] (1884 m), Huyện Miesbach