Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Năm [[1991]], tỉnh [[Hà Giang]] được tái lập từ tỉnh Hà Tuyên, Bắc Mê trở thành huyện của tỉnh Hà Giang.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet/Nghi-quyet-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-mot-so-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-Trung-uong-vb42808t13.aspx Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành]</ref>
 
Ngày [[31 tháng 3]] năm [[2009]], Chính phủ ban hành Nghị định số 11/NĐ-CP<ref name=11/2009/NĐ-CP>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-11-nd-cp-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-tai-cac-huyen-dong-van-bac-me-xin-man-thuoc-tinh-ha-giang-86889.aspx/ Nghị định số 11/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang]</ref> về việc thành lập thị trấn Yên Phú (thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Mê) trên cơ sở toàn bộ của xã Yên Phú.
 
Huyện Bắc Mê có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.