Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8.5)
Không có tóm lược sửa đổi
|- align="center"
| ㄴ || n || n- || n-g || nn || nd || style="background:yellow" | ll, nn || nm || nb || ns || nj || nch || nk || nt || np || nh
|-
|ㄵ
|n
|nj-
|n-g
|nn
|nd
|ll, nn
|nm
|nb
|ns
|nj
|nch
|nk
|nt
|np
|nch
|-
|ㄶ
497

lần sửa đổi