Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chi Rắn hổ mang”

|[[José Vicente Barbosa du Bocage|Bocage]], 1879
|align="center"|0
|[[Rắn hổ mang Anchieta]], (rắn hổ mang Angola)
|style="width:40%"| Angola, Botswana, Namibia, Zambia, đông Zimbabwe.
|-
|[[René-Primevère Lesson|Lesson]], 1831
|align="center"|0
|[[Rắn hổ mang đất]], rắn hổ mang một mắt kính
|Bangladesh, Bhutan, Burma, Campuchia, nam Trung Quốc, đông Ấn Độ, Lào, tây bắc Malaysia, Nepal, Thái Lan, đông nam Tây Tạng, Việt Nam.
|-