Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aculifera”

n
Task 6: Đặt lại tham số cũ cho bản mẫu chất lượng kém
(Chất lượng bài dịch có vấn đề)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Task 6: Đặt lại tham số cũ cho bản mẫu chất lượng kém)
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{Chất lượng dịch 5/nguồn|Ungày=164232861816|tháng=1|năm=2022|lý do=Dịch thuật chất lượng kém}}
{{Bảng phân loại
| fossil_range = {{fossilrange|Cambrian Stage 4|Holocene}}