Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đông Hà”

n (Sửa tham số accessdate cũ...)
Trong thời kỳ [[chiến tranh Việt Nam]], thị trấn Đông Hà là một đô thị quan trọng đối với khu vực [[Khe Sanh]], [[Lao Bảo]]. Sau năm [[1975]], Tỉnh [[Bình Trị Thiên]] được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh [[Quảng Bình]], [[Quảng Trị]] và [[Thừa Thiên]], Đông Hà trở thành thị xã, 5 phường: 1, 2, 3, 4, 5 và xã Quảng Tân.
 
Trong thời gian này, địa giới Đông Hà có những biến đổi theo hướng mở rộng. Ngày [[18 tháng 5]] năm [[1981]], giải thể xã Quảng Tân để sáp nhập xã này vào xã Gio Quang thuộc [[Bến Hải (huyện)|huyện Bến Hải]].<ref>{{Chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-187-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-thuoc-tinh-Binh-Tri-Thien-vb43075t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 187 | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> Theo Quyết định số 64/HĐBT ngày [[11 tháng 9]] năm [[1981]] của Hội đồng Bộ trưởng,<ref>Nay là Chính phủ</ref> thị xã Đông Hà được sáp nhập thêm 8 xã: Cam An, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa (thuộc huyện [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]]) và 2 xã: Triệu Lương, Triệu Lễ (thuộc huyện [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]]). Thị xã Đông Hà sau khi được mở rộng bao gồm các phường I, phường II, phường III, phường IV, phường V và các xã Cam An, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa, Triệu Lương, Triệu Lễ.<ref>[http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/QD64HĐBT.rtf?id=6130 Quyết định số 64/HĐBT ngày 11/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Hương Phú, Bến Hải, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên]</ref>
Sau khi tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành ba tỉnh như trước vào ngày [[30 tháng 6]] năm [[1989]], thị xã Đông Hà trở thành tỉnh lỵ Quảng Trị.<ref name=autogenerated6 /> đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh này.<ref name=autogenerated2 />
 
Ngày [[23 tháng 2]] năm [[1991]], thành lập 2 phường: Đông Thanh (tách từ xã Cam Thanh), Đông Giang (tách từ xã Cam An).
 
Ngày [[19 tháng 8]] năm [[1991]], tách 8 xã: Cam An, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Chính, Cam Nghĩa để tái lập huyện [[Cam Lộ]].<ref>{{Chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-328-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-thi-xa-Dong-Ha-va-thanh-lap-lai-huyen-Cam-Lo-tinh-Quang-Tri-vb38202t17.aspx | tiêu đề = Quyết định 328 | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đông Hà đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và đồng bộ, diện mạo đô thị ngày một khang trang.
 
Ngày [[1 tháng 3]] năm [[1999]], chuyển xã Triệu Lương thành phường Đông Lương, chuyển xã Triệu Lễ thành phường Đông Lễ.<ref>{{Chú thích web | url = http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-08-1999-ND-CP-thanh-lap-cac-phuong-Dong-Le-va-Dong-Luong-thuoc-thi-xa-Dong-Ha-tinh-Quang-Tri-vb45088t11.aspx | tiêu đề = Nghị định 08/1999/NĐ | tác giả = | ngày = | ngày truy cập = 7 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Ngày [[13 tháng 12]] năm [[2005]], Đông Hà được [[Bộ Xây dựng]] công nhận là đô thị loại III theo Quyết định số 2285/QĐ-BXD. Đây là sự ghi nhận những bước phát triển quan trọng của thị xã này.