Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ga Gubanpo”

(Đã thêm nhãn {{Thiếu nguồn gốc}})
 
== Bố trí ga ==
{|style="text-align:center;"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="0"
| valign="top" width="50" style="border-top:solid 1px gray;" |'''G'''
| valign="top" width="100" style="border-top:solid 1px gray;" |Đường đi
| valign="top" width="390" style="border-top:solid 1px gray;" |Lối thoát
|}
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="0"
| width="50" valign="top" style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" |'''L1Phòng chờ'''
| width="100" valign="top" style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" |Hành lang
| width="390" valign="top" style="border-bottom:solid 1px gray; border-top:solid 1px gray;" |Dịch vụ khách hàng, cửa hàng, [[Máy bán hàng|máy bán hàng tự động]], [[ATM]]
|}
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="0"
| rowspan="10" valign="top" width="50" style="border-top:solid 1px gray;border-bottom:solid 1px gray;" |'''L2Tàu'''
| colspan="2" style="border-top:solid 1px gray;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" |<center><small>Bên hông tàu, cửa sẽ mở ra bên phải</small></center>
|-
|<small> {{stn|Dongjak}} (địa phương) ↑ </small>
| width="100" style="border-bottom:solid 0px gray;border-top:solid 1px gray;" |Hướng Tây
|}-
| width="390" style="border-bottom:solid 0px gray;border-top:solid 1px gray;" |← [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}}"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 địa phương'''</span></span>]] hướng đi [[Ga Gaehwa|Gaehwa]] <small>([[Ga Dongjak|Dongjak]])</small>
|| <span style="color:black #ffffff;">[[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background-color: #{{rcr|SMS color|9}};">E/B</span> {{!}} {{!}} <span style="color:black #ffffff;">'''Tuyến 9background-color: tốc hành'''</span#{{rcr|SMS|9}};"><W/span>]] không dừng lại tại đâyB</span>
|-
|<small> ↓ {{stn|Sinbanpo}} (địa phương) </small>
|}
 
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" frame="hsides" rules="rows"
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng Tây (địa phương)</span>
|Hướng Đông
| ← <span style="color: #{{rcr|SMS|9}}; background-color: #ffffff;">●</span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|Tuyến 9]] Hướng đi {{stn|Gaehwa}}
|<span style="color:white">→</span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}}"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 địa phương'''</span></span>]] hướng đi [[Ga trung tâm y tế VHS|Bệnh viện cựu chiến binh (VHS Medical Center)]] <small>([[Ga Sinbanpo|Sinbanpo]])</small> →
<span style="color:white">→</span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|<span style="background:#{{SMS color|9}};"><span style="color:black;">'''Tuyến 9 tốc hành'''</span></span>]] không dừng lại tại đây →
|-
! <span style="color: #{{rcr|SMS|9}};">Hướng Đông (địa phương)</span>
| colspan="2" style="border-top:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 1px gray;" |<center><small>Bên hông tàu, cửa sẽ mở ra bên phải</small></center>
| {{0|→}} <span style="color: #{{rcr|SMS|9}}; background-color: #ffffff;">●</span> [[Tàu điện ngầm Seoul tuyến 9|Tuyến 9]] Hướng đi [[Ga trung tâm y tế VHS|Trung tâm Y tế VHS]] →
|}
 
{{s-start}}
{{s-rail|title=SMS}}
{{s-line|system=SMS|line=Tuyến 9|branch=Địa phương|previous=Dongjak|next=Sinbanpo|type=Gaehwa}}
{{s-end}}{{Seoul Metropolitan Subway stations|line9=yes}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}