Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Sự kiện thể thao đa môn năm 1994”