Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nước công nghiệp mới”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Hình:Newly Industrialized Country.png|phải|nhỏ|350px|Các nước mới công nghiệp hóa]]
'''Nước công nghiệp mới''' (''Newly Industrialized Country'' - NIC) là từ ngữ kinh tế-xã hội sử dụng bởi các nhà kinh tế, lý luận chính trị để chỉ một số [[quốc gia]] mới công nghiệp hóa trên thế giới. Đây là các quốc gia chưa đạt được trình độ tiến bộ kinh tế xã hội như các nước thuộc [[thế giới thứ nhất]] nhưng có sự phát triển vượt trội so với các nước đang phát triển thuộc [[thế giới thứ ba]]. Một đặc điểm của các nước công nghiệp mới (NIC) là có tốc độ tăng trưởng cao (thường là hướng về [[xuất khẩu]]). [[Quá trình công nghiệp hóa]] nhanh chóng là một chỉ số quan trọng để trở thành một nước công nghiệp mới. Ở nhiều NIC, đảo lộn xã hội có thể xảy ra đặc biệt là ở khu vực nông thôn; dân cư nông nghiệp di cư ra các thành thị kiếm việc làm, nơi sự đi lên của lĩnh vực chế tạo cần rất nhiều lao động.
 
Đây là các quốc gia chưa đạt được trình độ tiến bộ kinh tế xã hội như các nước thuộc [[thế giới thứ nhất]] nhưng có sự phát triển vượt trội so với các nước đang phát triển thuộc [[thế giới thứ ba]]. Một đặc điểm của các nước công nghiệp mới (NIC) là có tốc độ tăng trưởng cao (thường là hướng về [[xuất khẩu]]). [[Quá trình công nghiệp hóa]] nhanh chóng là một chỉ số quan trọng để trở thành một nước công nghiệp mới. Ở nhiều NIC, đảo lộn xã hội có thể xảy ra đặc biệt là ở khu vực nông thôn; dân cư nông nghiệp di cư ra các thành thị kiếm việc làm, nơi sự đi lên của lĩnh vực chế tạo cần rất nhiều lao động.
 
Các NIC thường mang đặc điểm chung là:
1.451

lần sửa đổi