Đi nghĩa là đến những miền đất mới và gặp gỡ những con người mới.

Đời sửa

Thần tượng của tôi sửa

Ernesto Guevara de la Serna
 
Che Guevara - Tháng 5 Năm 1960
Sinh Ngày 14 Tháng Sáu, 1928
Rosario, Ác Hen Ti Na
Mất Ngày 9 Tháng Mười, 1967
La Higuera, Bô Li Vi A