Khác biệt giữa các bản “Danh sách đảng phái chính trị Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|[[Đảng Dân tộc Việt Nam]]<ref name="luuvong"/><ref name="khungbo"/>|||| 2003 || [[Nguyễn Hữu Chánh]] ||
|-
|[[Đảng Dân chủ Nhân dân]]<ref name="bathopphap">Đây là các đảng phái chính trị đối lập do những người được cho là đang hoạt động dân chủ trong nước thành lập. Trong một cuộc phỏng vấn của đài [[BBC]], ông [[Phạm Thế Duyệt]], Chủ tịch [[Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]] đã khẳng định hiện nay không thể có [[đa nguyên]], [[đa đảng]] ở Việt Nam. Do vậy, theo ông Phạm Thế Duyệt, các đảng ngày vẫn bị coi là bất hợp pháp.</ref>|||| 2004 ||[[Đỗ Công Thành]]|| Không rõ tình trạng hoạt động
|-
|[[Đảng Dân chủ thế kỷ 21|Đảng Dân chủ Việt Nam]]<ref name="bathopphap"/><ref>Đảng này do ông [[Hoàng Minh Chính]] tuyên bố là sự khôi phục của [[Đảng Dân chủ Việt Nam]] (đã giải thể từ năm 1988), tuy nhiên nó không được thừa nhận là sự nối tiếp của Đảng Dân chủ Việt Nam[http://vietnamnet.vn/chinhtri/2006/06/577205/].</ref>||''Đảng Dân chủ 21''|| 2006 ||[[Hoàng Minh Chính]]|| Hiện tại hình thành 3 hệ phái khái nhau.
168

lần sửa đổi