Khác biệt giữa các bản “Mộc bản triều Nguyễn”

không có tóm lược sửa đổi
n
}}</ref>
 
'''Mộc bản [[nhà Nguyễn|triều Nguyễn]]''' gồm 34.618 tấm, là những văn bản [[chữ Hán]]-[[chữ Nôm|Nôm]] được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách tại Việt Nam vào [[thế kỷ 19]] và đầu [[thế kỷ 20]]. Tài liệu mộc bản triều Nguyễn được tạo ra trong quá trình hoạt động của Quốc sử quán [[triều Nguyễn]]. Mộc bản triều Nguyễn chính là những tấm gỗ quý được khắc chữ Hán và chữ Nôm (chữ khắc ngược) dùng để nhân bản tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi ra công chúng các chuẩn mực xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân y tuân thủ. Đó cũng là những bản khắc lưu truyền công danh, sự nghiệp của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử, các biến cố thời cuộc, các cuộc tiễutiểu trừ giặc dã.
 
Mộc bản triều Nguyễn còn bao gồm cả những ván khắc in thu ở [[Văn Miếu]]-[[Quốc Tử Giám]] ([[Hà Nội]]) được đưa vào Huế và lưu trữ tại [[Quốc Tử Giám]], dưới thời vua [[Minh Mạng]] và [[Thiệu Trị]].<ref>[http://home.vnn.vn/moc_ban_trieu_nguyen__bau_vat_quoc_gia_ve_lich_su_va_van_hoa-184549376-612174868-0] Mộc bản Triều Nguyễn: Báu vật quốc gia về lịch sử và văn hóa.</ref>
16.695

lần sửa đổi