Khác biệt giữa các bản “Thịnh Thế Tài”

Trang mới: “{{Infobox officeholder |name=Thịnh Thế Tài |image=Sheng Shi-tsai.jpg |caption= Thịnh Thế Tài |order= |office= Tỉnh trưởng Tân Cương |term_st…”
(Trang mới: “{{Infobox officeholder |name=Thịnh Thế Tài |image=Sheng Shi-tsai.jpg |caption= Thịnh Thế Tài |order= |office= Tỉnh trưởng Tân Cương |term_st…”)
(Không có sự khác biệt)
654

lần sửa đổi