Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

không có tóm lược sửa đổi
Một đoạn song thất lục bát tiêu biểu :
 
:Thuở trời đất nổi cơn gió BỤI'''bụi'''
:Khách má hồng nhiều NỖI'''nỗi''' truân CHUYÊN'''chuyên'''
:Xanh kia thăm thẳm từng TRÊN'''trên'''
:Nào ai gây dựng cho NÊN'''nên''' nỗi NÀY'''này'''
 
:Trống Trường Thành lung LAY'''lay''' bóng NGUYỆT'''nguyệt'''
:Khói Cam Tuyền mờ MỊT'''mịt''' khúc MÂY'''mây'''
:Chín tầng gươm báu trao TAY'''tay'''
:Nửa đêm truyền hịch đợi NGÀY'''ngày''' xuất CHINH'''chinh'''
:: Chinh Phụ Ngâm