Khác biệt giữa các bản “Giáo hội”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Trong [[tiếng Việt]], '''Giáo hội''' là thuật ngữ [[Hán-Việt]] để chỉ phương thức tổ chức bộ máy của một tôn giáo có chức sắc và giáo lý được công nhận, nhưng("giáo" thông thường được áp dụng cho [[Kitôtôn giáo]], [[Phật"hội" giáo]]. Tuyhội nhiênđoàn, nếu tham chiếu chữ ''giáo hội'' trong [[tiếng Anh]] là ''Church'' (viết hoanhóm), đồngnhưng nghĩathông vớithường chữđược ''nhàáp thờ'' (''church'', không viết hoa) thì chỉ dùngdụng cho ngữ cảnh Kitô giáo. Ví dụ: [[Giáo hội CôngKitô giáo Rôma]], các Giáo hội [[Chính ThốngPhật giáo Đông phương]]...
 
Tuy nhiên, nếu tham chiếu chữ ''giáo hội'' trong [[tiếng Anh]] là ''Church'' (viết hoa), đồng âm với chữ ''nhà thờ'' (''church'', không viết hoa) thì chỉ dùng cho ngữ cảnh Kitô giáo. Ví dụ: [[Giáo hội Công giáo Rôma]], các Giáo hội [[Chính Thống giáo Đông phương]]...
==Kitô giáo==
Đối với Kitô giáo, chữ ''giáo hội'' ([[Latinh]]: ''Ecclesia'', [[tiếng Anh]]: ''Church'') có nguồn gốc từ chữ κκλησία (Ekkkèsia) trong [[tiếng Hy Lạp]] có nghĩa là "triệu tập", và được dùng để chỉ những cuộc tụ họp dân chúng thường có tính cách [[tôn giáo]]. Thật ra, các văn bản [[Cựu Ước]] cũng đã dùng chữ này để chỉ cuộc triệu tập dân tộc [[Israel]] để nghe lệnh truyền của [[Thiên Chúa]]. Sau này, các giáo hội thuộc Kitô giáo muốn nhấn mạnh họ là cộng đoàn tín hữu thánh thiện do Thiên Chúa tuyển chọn thì xưng thêm thuật ngữ là ''Hội Thánh'' ([[Latinh]]: ''Ecclesia Sancta'', [[tiếng Anh]]: ''Holy Church''). Ví dụ: [[Hội Thánh Công giáo]], [[Tin Lành|Hội Thánh Tin Lành]]...