Khác biệt giữa các bản “Hạm đội”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hạm đội''' thường (tuy không nhất thiết) là một đội hình thường trực và thông thường được giao phó đến một vùng biển hoặc đại dương nào đó rỏ rệt. Đa số các hạm đội được mang tên đại dương đó hay biển đó, nhưng qui ước trong [[Hải quân Hoa Kỳ]] là sử dụng các con số.
 
Một hạm đội bình thường được chỉ huy bởi một [[đô đốc]] và vị đô đốc này cũng thường là một [[tổng tư lệnh]]. Tuy nhiên cũng có nhiều hạm đội được các [[phó đô đốc]] chỉ huy hay đôi khi được các [[chẩnchuẩn đô đốc]] chỉ huy. Đa số các hạm đội được chia thành một số [[hải đoàn]], mỗi hải đoàn dưới quyền một thuộc cấp của đô đốc. Các hải đoàn này sau đó thường được chia thành các hải đội. Trong [[thời kỳ thuyền buồm]], các hạm đội được chia thành các hải đoàn tiền phong, hậu tuyến và trung tâm. Tên đặt theo vị trí của từng hải đoàn trong [[chiến tuyến]]. Trong thời hiện đại, các hải đoàn tiêu biểu được hình thành từ các nhóm đặc chủng [[tàu chiến]] cùng loại, thí dụ như [[thiết giáp hạm]] hoặc [[tuần dương hạm]].
 
Vì lực lượng hải quân của một số nước nhỏ, chỉ có một hạm đội duy nhứt nên thuật từ ''hạm đội'' thường đồng nghĩa với ''hải quân''.