Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trimeniaceae”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| ordo = [[Austrobaileyales]]
| familia = '''Trimeniaceae'''
| familia_authority = [[L.S.Lilian Suzette Gibbs|Gibbs]], 1917
| type_genus = ''[[Trimenia]]''
| type_genus_authority = [[Berthold Carl Seemann|Seem.]], 1873
| subdivision_ranks = Các chi
| subdivision =