Khác biệt giữa các bản “Alexander Kielland”

Trang mới: “{{Infobox writer <!-- for more information see Template:Infobox writer/doc --> | name = Alexander L. Kielland | image = Alexander Kielland.jpg | imagesize = …”
(Trang mới: “{{Infobox writer <!-- for more information see Template:Infobox writer/doc --> | name = Alexander L. Kielland | image = Alexander Kielland.jpg | imagesize = …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh