Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai chính trị”

Trang mới: “{{asbox | image = Société.png | pix = 40x30 | subject = | qualifier = chủ đề Chính trị | category = Sơ khai chính trị | tempsort …”
(Trang mới: “{{asbox | image = Société.png | pix = 40x30 | subject = | qualifier = chủ đề Chính trị | category = Sơ khai chính trị | tempsort …”)
(Không có sự khác biệt)
52.152

lần sửa đổi