Bản mẫu:Đoạn viết trống

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau và điền thông tin ngày tháng cần mở rộng vào (xin lưu ý ngày tháng mặc định ở đoạn mã dưới đây có thể đã lỗi thời, nếu bạn có thể, xin hãy cập nhật nó):

{{Đoạn viết trống|date= tháng 3, 2017}}