Khác biệt giữa các bản “Hướng Trung Phát”

không có tóm lược sửa đổi
n
| order=1st (de facto) [[General Secretary of the Communist Party of China]]
| term_start=1928
| term_end=1931 (tuy nhiên trong khoảng thời gian 1929-1930 [[Lý Lập Tam]] là người nắm thực quyền lãnh đạo Đảng)
| term_end=1931
| predecessor=[[Cù Thu Bạch]]
| successor=[[Vương Minh]]
12.554

lần sửa đổi