Khác biệt giữa các bản “Vương Tư Chính”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Tương truyền ông là hậu duệ của tư đồ [[Vương Doãn]] cuối đời [[nhà Hán]], từ sau khi Thái úy [[Vương Lăng (Tam Quốc)|Vương Lăng]] [[nhà Tào Ngụy]] bị tru diệt thì cả họ không được làm quan nữa. Cha là Hữu, làm Châu chủ bộ. Tư Chánh có dung mạo khôi vĩ, lại giỏi trù hoạch kế sách, ban đầu làm Giải hạt Viên ngoại tán kỵ thị lang.
 
Năm Chánh Quang thứ 6 (525), Bắc Hải vương [[Nguyên Hạo]] thảo phạt lực lượng nổi dậy [[VạnMặc Kỳ Sửu Nô]], [[Túc Cần Minh Đạt]] đang nhiễu loạn Quan Hữu, biết đến tiếng tăm của Tư Chánh, tâu xin cho ông đi theo, được tham gia vào bộ chỉ huy của Hạo, cùng bàn bạc chiến lược.
 
Trấn đông tướng quân, Bình Dương vương [[Nguyên Tu]] biết tài Tư Chánh, sau khi Nguyên Hạo trở về, lập tức mời ông đến phủ làm khách, đãi ngộ rất hậu. Năm Thái Xương đầu tiên (532), [[Cao Hoan]] ủng lập Nguyên Tu làm vua, tức là [[Bắc Ngụy Hiếu Vũ đế]], Hiếu Vũ đế xét Tư Chánh có công định sách lược, phong Kì huyện hầu, làm Vũ vệ tướng quân. Không lâu sau, quan hệ giữa đế và Cao Hoan đổ vỡ, đế cho rằng ông có thể đảm nhiệm việc lớn, bái làm Sứ trì tiết, Trung quân đại tướng quân, Đại đô đốc, Tổng túc vệ binh.
[[Thể loại:Thiếu năm mất]]
[[Thể loại:Người Sơn Tây (Trung Quốc)]]
 
 
[[zh:王思政]]